Velkommen til Hamar Bluesklubb.

KONTAKT HBK

Vi holder de fleste konsertene våre på Gregers Live.

Se Gregers på kart over.

POST ADDRESS:

EMAIL TO HBK:


Org.nr.   984 874 855


Konto nr.  1822.05.48623


GET IN TOUCH:

    HBK – tillitsvalgte

Styremedlemmer 2023-24

2022 - 23

2021 - 22

Terje Bjørnseth, leder

Terje Bjørnseth, l

Terje Bjørnseth, l

Torbjørn Espelund, nestl.

Torbjørn Espelund, nl

Torbjørn Espelund, nl

Henning Johansen, web

Henning Johansen, w

Henning Johansen, w

Tove Høgli

Tove Høgli

Tove Høgli

Terje Kristian Jektvik

Terje Kristian Jektvik

Terje Kristian Jektvik

Øystein Vaagen

Øystein Vaagen

Øystein Vaagen

Jørn Inge Ruud

Grethe Egeberg

Grethe Egeberg

Hanne Fossum

Hanne Fossum

Stig Lysbakken

Varamedlemmer

Varamedlemmer

Varamedlemmer

Geir Kielland

Geir Kielland

Geir Kielland

Arvid Andreassen

Jørn Inge Ruud

Jørn Inge Ruud

Dag Kohmann

Frode Danielsen

Frode Danielsen

Trond Skar

Trond Skar

Valgkomité

Valgkomité

Valgkomité

Jarle Hovde

Jarle Hovde

Jarle Hovde

Petter Larby

Petter Larby

Petter Larby

Erik Westrum

Erik Westrum

Booking

Booking

Booking

Jørn Inge Ruud

Jørn Inge Ruud

Jørn Inge Ruud

Dag Kohmann

Dag Kohmann

Dag Kohmann

2020 - 21

2019 - 20

2018 - 19

2017 - 18

2016 - 17

2015 - 16

2014 - 15

Styremedlemmer

Styremedlemmer

Styremedlemmer

Styremedlemmer

Styremedlemmer

Styremedlemmer

Styremedlemmer

Terje Bjørnseth, leder

Terje Bjørnseth, leder

Arvid Andreassen, l

Terje Halvorsen, l

Terje Halvorsen, l

Terje Halvorsen, l

Terje Halvorsen, l

Torbjørn Espelund, nl

Torbjørn Espelund, nl

Torbjørn Espelund, nl

Torbjørn Espelund, nl

Torbjørn Espelund

Torbjørn Espelund

Torbjørn Espelund

Henning Johansen

Henning Johansen

Henning Johansen

Henning Johansen

Henning Johansen

Henning Johansen

Henning Johansen

Tove Høgli

Tove Høgli

Tove Høgli

Tove Høgli

Sven A. Johannessen

Sven A. Johannessen

Sven A. Johannessen

Terje Kristian Jektvik

Terje Kristian Jektvik

Terje Kristian Jektvik

Terje Kristian Jektvik

Terje Kristian Jektvik

Terje Kristian Jektvik

Gunn  B. Slåtsveen

Øystein Vaagen

Øystein Vaagen

Øystein Vaagen

Øystein Vaagen

Øystein Vaagen

Lars Roger Sørum

Lars Roger Sørum

Stig Lysbakken

Jørn Inge Ruud

Jørn Inge Ruud

Arvid Andreassen

Arvid Andreassen

Kjell Linder

Audun Kongsrud

Grethe Egeberg

Arvid Andreassen

Jan-Thore Bjørnemyr

Jan-Thore Bjørnemyr

Roger Myhre

Terje Bjørnseth

Marit Amundsen

Varamedlemmer

Varamedlemmer

Varamedlemmer

Varamedlemmer

Varamedlemmer

Varamedlemmer

Varamedlemmer

Geir Kielland

Geir Kielland

Jon Willy Andersen

Jon Willy Andersen

Tove Høgli

Tove Høgli

Terje Kristian Jektvik

Jørn Inge Ruud

Ingrid Holum

Ingrid Holum

Ingrid Holum

Gjertrud Galaaen

Gjertrud Galaaen

Gjertrud Galaaen

Frode Danielsen

Sven A. Johannessen

Sven A. Johannessen

Jacob H. Simensen

Jacob H. Simensen

Marianne Kristensen

Rolf Gunnar Stenseth

Gunn  B. Slåtsveen

Anne Karin Sveen

Anne Karin Sveen

Gunn  B. Slåtsveen

Terje Børnseth

Booking

Booking

Booking

Booking

Booking

Booking

Booking

Dag Kohmann

Dag Kohmann

Dag Kohmann

Dag Kohmann

Dag Kohmann

Dag Kohmann

Dag Kohmann

Jørn Inge Ruud

    HBK – tidligere tillitsvalgte

Styret HBK 2017-2018
Foran fra venstre:
Anne Karin Sveen, Terje Halvorsen (styreleder) og Ingrid Holum
Bak fra venstre:
Øystein Vaagen, Henning Johansen, Torbjørn Espelund, Jan-Thore Bjørnemyr, Terje Kristian Jektvik, Terje Bjørnseth og Jon Willy Andersen
(Foto: OLe Jonny Trangsrud)

Styret HBK 2016-2017
Foran fra venstre:
Torbjørn Espelund, Terje Halvorsen (styreleder) og Henning Johansen
Bak fra venstre:
Tove Høgli, Øystein Vaagen, Sven Arne Johannesen, Kjell Linder og Arvid Andreassen
(Foto: OLe Jonny Trangsrud)

Noen i styret + HBK  2014-2015
Foran til høyre: Terje Halvorsen (styreleder)
Bak fra venstre: ny, Lars Roger Sørum, Gunn Benita Slåtsveen, Per Kristian Johansen, Torbjørn Espelund og Dag Kohmann
(Foto: OLe Jonny Trangsrud)

Styret i HBK 2013-2014
Foran fra venstre: Terje Halvorsen (styreleder), Henning Johansen
Bak fra venstre: Wibeke Hole, Arne Martin Kjærnet, Gjertrud Galaasen,
Torbjørn Espelund og Gunn Benita Slåtsveen
(Foto: OLe Jonny Trangsrud)

Styret i HBK 2012-2013
Foran fra venstre Henning Johansen, Daniel Hehir
og Gunn Benita Slåtsveen.
Bak fra venstre Jørgen Rønnekleiv, Terje Halvorsen (styreleder), Dag Henrik Andersen og Christin Wibeke Hole.
(Foto: Ole Jonny Trangsrud)